Radzymiński Klub Biznesu

Plany na rozwój sektora biznesowego w gminie Radzymin na nową kadencję samorządową

Na klubowe spotkanie w dniu 4 kwietnia, niemal w przeddzień wyborów samorządowych, zaprosiliśmy wszystkich kandydatów na stanowisko Burmistrza Radzymina. W zaproszeniu poprosiliśmy ich o przedstawienie wizji rozwoju dla przedsiębior których poprosiliśmy o przedstawienie . Ostatecznie na naszym spotkaniu pojawił się tylko jeden z nich – obecny burmistrz i kandydat na kadencję 2024-2029 Krzysztof Chaciński.
 
 

Rozpoczął swoje wystąpienie od podkreślenia roli przedsiębiorców, którzy dzięki swoim sukcesom promują gminę Radzymin, a następnie przeszedł do omawiania zagadnień, które sformułowano w zaproszeniu dla kandydatów, a także do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania. Mówił m.in. o tworzeniu dogodnych warunków dla przedsiębiorczości w gminie Radzymin oraz o przyciąganiu inwestorów. Znaczną część wystąpienia poświęcił rynkowi pracy w naszej gminie, któremu sprzyja wzrost liczby mieszkańców, a także dalszy rozwój transportu publicznego, co umożliwia dojazdy pracownikom. Przedstawił plan na tworzenie przyjaźniejszej przestrzeni dla klientów sklepów i punktów usługowych w centrum miasta z wykorzystaniem strefy ograniczonego parkowania, a także wspomniał o pomyśle na przestrzeń coworkingową. Odpowiadając na pytanie o relatywnie wysokie podatki od nieruchomości argumentował, że wpływy z tych podatków wracają do przedsiębiorców w postaci wysokiej jakości inwestycji w infrastrukturę gminną i usługi publiczne.

 

Odniósł się też do szeregu innych pytań od naszych członków, w tym o infrastrukturę sportową (m.in. plany budowy basenu i kolejnych boisk) oraz o główne wyzwania rozwojowe rozwojowe gminy. Wśród tych ostatnich czas pozwolił na krótkie omówienie trzech kluczowych obszarów, którymi w opinii kandydata są: zdrowie – w tym plany rozbudowy gminnego centrum medycznego, aby zapewnić lepsze usługi medyczne mieszkańcom; drogi – modernizacja istniejących i budowa nowych; oświata – w rozbudowa dwóch istniejących szkół i budowa trzeciej szkoły w Radzyminie.

 
Dziękujemy kandydatowi na burmistrza z komitetu „Radzymin – Dobry Samorząd” za przyjęcie zaproszenia i poświęcenie czasu przedsiębiorcom, zrzeszonym w RKB. Żałujemy, że nie było z nami pozostałych kandydatów.

 
Za gościnę serdecznie dziękujęmy firmie Cukiernia Bizon, która przygotowała dla nas degustację znakomitych słodyczy i restauracji „U Basi” za pyszne przekąski dla uczestników spotkania!

Dodaj komentarz