Radzymiński Klub Biznesu

Zarząd w kadencji 2022-2023

Patrycja Dubaniewicz

Prezes Zarządu

 • Koorodynowanie działań związanych z formalnymi sprawami Klubu m.in. dołączenia nowych członków;
 • Tworzenie strony www dla RKB, jej administracja, aktualizacja treści m.in. wpisów blogowych czy dodawanie informacji o nowych członkach i ich firmach;
 •  Koordynacja i opracowanie celów RKB na rok 2023
 • PR: Pozyskiwanie współpracy i partnerstwa do RKB m.in. sponsoring, wpisy w mediach lokalnych, promocja na innych kanałach 
 • Koordynacja współpracy dot. formalności z Marzeną oraz Dominiką

Marzena Bulska

Skarbnik Stowarzyszenia

 • Prowadzenie ksiąg stowarzyszenia oraz prowadzenie dokumentacji
 •  Przyjmowanie deklaracji nowych członków
 • Weryfikacja i uaktualnianie listy członków stowarzyszenia wraz z aktualnym stanem rozliczeń – 1 raz w miesiącu
 • Z racji dostępu do rachunku bankowego – wykonywanie płatności za zobowiązania stowarzyszenia.

Kamil Janik

członek Zarządu

 • współtworzenie strony na FB
 • promocja RKB 
 • reprezentowanie RKB na wydarzeniach ze świata biznesu
 • wsparcie działań innych członków zarządu.

Marek Kościkiewicz

członek Zarządu

 • Organizacja oraz koordynacja spotkań RKB
 • Kontakty z mediami lokalnymi, promocja RKB

Dominika Krzyżanowska-Kidała

członek Zarządu

 • Zajmowanie się sprawami administracyjnymi klubu w zakresie dokumentów dla Starostwa i uchwał – protokoły, projekty uchwał Zarządu/Walnego Zebrania, itp.
 • Prowadzenie listy członków 
 •  Współpraca przy www oraz marketingu RKB w zespole
 • Koordynacja i konsultacja konkurs Victoria Biznesu
 • Współorganizacja spotkań – na bieżąco według potrzeb
 • Koordynacja promocji Klubu w gminnych kanałach komunikacji 

Adam Zarychta

członek Zarządu

 • Pozyskiwanie nowych członków dla klubu
 • Rozmowy z kandydatami na członków klubu