Radzymiński Klub Biznesu

polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności stanowi podstawową informację o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz ich bezpieczeństwie jako użytkownika strony www.radzyminskiklubbiznesu.pl. Zapoznaj się z nią, aby dowiedzieć się, kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

1. Informacje podstawowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie zwykłe o nazwie „Radzymiński Klub Biznesu”, zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, prowadzonej przez Starostę Wołomińskiego pod numerem 85, z siedzibą w Radzyminie, al. Jana Pawła II 193, 05-250 Radzymin-Cegielnia.

Z Administratorem można skontaktować się:

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@radzyminskiklubbiznesu.pl za pośrednictwem poczty tradycyjnej na powyższy adres korespondencyjny.

Serwis www realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Wykorzystywane przez nas dane nie pochodzą od stron trzecich.

2. Zasady przetwarzania danych.

Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 • w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 • rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 • w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 • w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 • nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 • z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 • nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 • zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

3. Cele i zakres przetwarzania danych.

Twoje dane będziemy przetwarzać w celach:

 • kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
 • członkowskich, aby rozpatrzeć Twój wniosek o członkostwo w stowarzyszeniu Radzymiński Klub Biznesu.
 • informacyjnych, aby przesyłać członkom Radzymińskiego Klubu Biznesu i osobom, które pisemnie – poprzez e-mail lub formularz kontaktowy – wyrażą taką wolę, zaproszeń na spotkania Klubu i informacje o jego działaniach.
 • statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

 • jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
 • jeśli skorzystasz z formularza deklaracji członkowskiej, to będziemy przetwarzać dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, stanowiska w reprezentowanej przez Ciebie firmie, numeru telefonu i adresu e-mail. Podanie tych danych, a także zawartych w deklaracji członkowskiej podstawowych informacji o firmie, którą reprezentujesz, stanowi warunek rozpatrzenia Twojego wniosku o członkostwo w stowarzyszeniu Radzymiński Klub Biznesu.
 • jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane w postaci Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 • pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników ze strony www. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

4. Odbiorcy danych osobowych

W działalności Radzymińskiego Klubu Biznesu korzystamy z pomocy innych podmiotów, którym udostępniamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie, niezbędnym do prowadzenia regulaminowej działalności Klubu.

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

Podczas korzystania ze strony www: firma hostingowa strony www;

Portale społecznościowe Facebook i LinkedIn – o ile skorzystasz z linków do naszych profilów na tych portalach;

Biuro księgowe, obsługujące finanse i administrację Klubu.

Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych.

5. Fanpage’e na portalach społecznościowych

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:

Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;

Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.

Zamieszczając na naszych stronach internetowych przyciski portali społecznościowych (Facebook, LinkedIn), działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora. W związku z realizacją tego interesu nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek uzgodnieniami z tymi operatorami.

Podczas prowadzenia fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, LinkedIn):

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.

Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Darowizny

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś w formularzu płatności lub w przelewie (w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc wesprzeć naszą działalność. Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu umożliwienia dokonania i obsługi przekazania darowizny na rzecz Administratora. Podstawą prawną naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Ponadto wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu wystawienia dowodów księgowych dokumentujących darowizny. Działamy w oparciu o ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe w tym celu przetwarzamy przez okres 5 lat od rozliczenia darowizny.

Ponadto możemy wykorzystać ww. dane osobowe, obejmujące adres e-mail oraz adres, w celu przesłania Ci podziękowania za wsparcie, a także przesłania informacji o naszych działaniach, które zostały sfinansowane z Twojego wsparcia. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7. Termin przetwarzania danych.

Dane osobowe członków Radzymińskiego Klubu Biznesu będą przechowywane przez cały okres członkostwa w Klubie oraz przez okres 5 lat, następujących od dnia ustania członkostwa. Następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Pozostałe dane osobowe wykorzystujemy w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie, nawiązania kontaktu oraz w celach działalności regulaminowej Klubu, działając w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu. (art. 6 ust.1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.

Zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w wcześniejszego skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Prawa użytkowników.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych oraz
 • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: uodo.gov.pl

9. Pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

Cechy plików cookies:

 • dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.
 • pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 • tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.
 • pozwalają na wielokrotne wykorzystanie opcji logowania przez Użytkownika, co jest dla Ciebie dużo wygodniejsze, gdyż podczas przemieszczania się po stronie i wielokrotnych odwiedzin nie jesteś zmuszony do każdorazowego wpisywania loginu i hasła.
 • W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.

Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

10. Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb lub wskutek rozwoju technologii internetowej i zmian prawnych możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

Niniejsza Polityka Prywatności została opublikowana w dn. 04.01.2023.

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2023.