Radzymiński Klub Biznesu

Noworoczne spotkanie Klubu 11 stycznia 2023 – o możliwościach pozyskiwania dofinansowań dla firm

Podczas noworocznego spotkania Radzymińskiego Klubu Biznesu oficjalną premierę miała nasza strona internetowa, zaś uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji nt. możliwości pozyskania dofinansowań dla przedsiębiorców, przygotowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych i Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński.

Spotkanie otworzyła Prezes Klubu Patrycja Dubaniewicz, która przedstawiła powstającą stronę www Klubu. Na stronie przedstawiamy m.in. listę naszych członków wraz z możliwością opisu reprezentowanych przez nich firm (zachęcamy do nadsyłania opisów!). W sekcji „Spotkania” (zob. górne menu) będzie można znaleźć harmonogram nadchodzących spotkań klubowych oraz relacje z minionych wydarzeń. Przez stronę można również dołączyć do Klubu, wypełniając formularz deklaracji członkowskiej.

Zachęcała również wszystkich członków, którzy tego jeszcze nie zrobili, do wypełnienia ankiety nt. oczekiwań odnośnie działalności Klubu, poruszanych tematów, terminów spotkań itp. Z dotychczas zebranych ankiet wynika m.in., że członkowie preferują miesięczną częstotliwość spotkań, i tak planujemy kolejne spotkania.

Wiodącym tematem merytorycznym spotkania były dofinansowania dla przedsiębiorstw. Swoje plany na najbliższy rok i w perspektywie unijnej 2021-2027 przedstawiła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, które przyjęły zaproszenie na nasze spotkanie. Wiemy jak ważne są kwestie finansowania i rozwoju firm, dlatego naszym Członkom zaproponowaliśmy 2 takie panele na noworocznym spotkaniu.

Panel 1: Fundusze europejskie z naciskiem na innowacyjność, cyfryzację i efektywność energetyczną

Pani Agnieszka Marchewka, koordynatorka Głównego Punktu Informacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) przedstawiła sposób działania Punktów Informacyjnych oraz cele polityki spójności w perspektywie 2021-2027, które determinują przeznaczenie funduszy unijnych. Zwróciła uwagę, że w Punktach Informacyjnych przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie i porady odnośnie celów, procedur i sposobu przygotowania wniosków o dofinansowania, natomiast sam wniosek każda firma musi przygotować we własnym zakresie.

Dla przedsiębiorców szczególnie ważne będą cele polityki spójności nr 1 i 2, które mówią o innowacyjności, konkurencyjności, przyjazności dla środowiska i niskoemisyjności.

W ramach Celu nr 1 „Bardziej konkurencyjna i przyjazna Europa” przedsiębiorcy mogą spodziewać się konkursów na dofinansowania do projektów w zakresie innowacyjności, B+R, cyfryzacji (w tym automatyzacji, robotyzacji czy rozwiązań z zakresu Przemysł 4.0), rozwijania działalności na rynkach międzynarodowych, a także rozwoju kompetencji. W planach są konkursy także dla firm mikro, małych i średniej wielkości.

Z kolei Cel nr nr 2 „Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa” otwiera możliwości konkursów na projekty w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii (OZE) czy zrównoważonej gospodarki zasobami.

Prelegentka zwróciła szczególną uwagę na fundusze na badania i rozwój (B+R) oraz możliwości dofinansowania podnoszenia kwalifikacji. W zakresie B+R czy rozwoju innowacyjności dostępne są m.in. takie programy jak „Coach innowacji” czy usługa weryfikacji i doradztwo dla programów B+R. Z kolei program „Horyzont Europa” umożliwia współpracę ze środowiskiem naukowym.

W zakresie szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zachęcała do korzystania z „Bazy usług rozwojowych”, która dostępna jest na stronach PARP. Rekomendowała też możliwości dofinansowań w ramach „Akademii menedżera” (ogólnej lub innowacji) czy szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym międzynarodowych. Zaznaczyła też możliwość ubiegania się o pożyczkę na kształcenie biznesowe dla osób indywidualnych.

Ogółem nasz kraj będzie miał w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 ok. 76 mld euro funduszy europejskich do rozdysponowania, z czego 2 mld ma otrzymać województwo mazowieckie. Ta kwota została dalej podzielona pomiędzy Region Warszawski Stołeczny, który ma otrzymać 501 mln euro i Region Mazowiecki Regionalny – ponad 1,5 mld euro. (Gmina Radzymin znajduje się w RWS.)

Dofinansowania w ramach konkursów będą przyznawane w formie bezzwrotnej dotacji lub pożyczki, przy czym można spodziewać się możliwości jej częściowego umorzenia, które będzie tym wyższe im większa efektywność projektu. Możliwe jest również otrzymanie korzystnie oprocentowanej pożyczki w ramach programu Jeremie 2 (oprocentowanie poniżej 8%, bez opłat i prowizji) lub pożyczki hipotecznej w ramach „Pożyczek Mazowieckich”.

Obecnie (styczeń 2023) trwają lub zaraz rozpoczną się nabory w trzech ostatnich konkursach z perspektywy unijnej 2014-2020 – w zakresie projektów B+R, tworzenia zaplecza B+R i innowacyjności dla MŚP (wnioski w tym ostatnim trzeba składać do 16.01.2023). Konkursy w nowej perspektywie będą ogłaszane sukcesywnie.

Panel 2: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD Zalew Zegrzyński

Z kolei Pan Arkadiusz Pniewski z Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przestawił możliwości wsparcia dla lokalnych firm w ramach podejścia LEADER, skierowanego na rozwój lokalny przede wszystkim na obszarach wielskich. Podejście to jest wdrażane oddolnie przez Lokalne Grupy Działania, które we współpracy z lokalnymi społecznościami przygotowują Lokalne Strategie Rozwoju (LSR). Obecnie LGD Zalew Zegrzyński opracowuje strategię na perspektywę finansową 2021-2027.

W skład LGD Zalew Zegrzyński wchodzi już 9 gmin, w tym oczywiście gmina Radzymin. W ostatnim czasie do grupy przystąpiły gminy Zakroczym i Pomiechówek, dzięki czemu LGD Zalew Zegrzyński obejmuje obszar, na którym w sumie mieszka ponad 133 tys. osób (obszary wiejskie). Przekłada się to na poziom środków, jakie grupa otrzyma na dofinansowania. Pula ta wyniesie 3,75 mln euro.

Do ogólnych celów tworzonej właśnie przez LGD Zalew Zegrzyński Lokalnej Strategii Rozwoju należą: rozwój gospodarczy obszaru, zrównoważony rozwój sektora rybackiego i rozwój społeczny. Dla przedsiębiorców szczególnie ważny będzie aspekt rozwoju gospodarczego, które obejmuje zagadnienia takie jak: tworzenie miejsc pracy, podnoszenie kompetencji zawodowych, promocja oferty gospodarczej i inwestycyjnej, czy rozwój produktów lokalnych (w tym turystycznych). Ciekawym tematem może też okazać się rozwój koncepcji „inteligentnej wsi” („smart village”)

Pierwszych konkursów dla firm z LGD Zalew Zegrzyński można spodziewać się pod koniec roku 2023. Będą one miały na celu rozwój i tworzenie małych, lokalnych firm. W poprzednich perspektywach dzięki środkom z LGD ZZ powstało blisko 200 nowych miejsc pracy i rozdysponowano ponad 23,6 mln zł.

Przedstawiciel LGD Zalew Zegrzyński podzielił się też z członkami RKB pięknymi albumami „Leader nad Zalewem Zegrzyńskim”, które prezentują przykłady najlepszych projektów i firm, które działają dzięki funduszom z LGD. Wśród osób obecnych na naszych spotkaniu było również co najmniej trzech przedstawicieli firm, którzy skorzystali z tej możliwości.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę LGD Zalew Zegrzyński www.lgdzz.pl

Podsumowanie spotkania Klubu i podziękowania

Przed spotkaniem klubowym miało miejsce posiedzenie Zarządu Klubu, podczas którego jednogłośnie przyjęto do Klubu 4 nowych członków:

  • Szymon Bogdański, firma: Erizo Szymon Bogdański;
  • Małgorzata Niegowska, firma: Klinika La Bell by Małgorzata Niegowska;
  • Angelika Płócienniczak, firma: Centrum Rehabilitacji Niemowląt i Dzieci;
  • Lidia Wolańska, firma: Creative FUN Factory Lidia Wolańska

Przedyskutowano również sprawy organizacji i tematyki kolejnych spotkań.

Rezerwujcie w Waszych kalendarzach terminy 8 lutego i 14 marca 2023! Szczegóły będą pojawiać się na naszej stronie www i na profilach na Facebooku i LinkedIn.

11 stycznia 2003 r. tradycyjnie ugościła nas Scena Cegielnia – Marek Kościkiewicz i Adam Przybysz, udostępniając salę konferencyjną wraz ze sprzętem prezentacyjnym, słodkim poczęstunkiem i napojami. Przekąski sushi zapewniła restauracja Kaiso – Adam Zarychta. Dziękujemy!

Dodaj komentarz