Radzymiński Klub Biznesu

Walne Zebranie wybrało Zarząd RKB na kadencję 2023-2024

W dniu 4 grudnia 2023 r. zebrało się Walne Zebranie Członków Radzymińskiego Klubu Biznesu, aby podsumować minioną kadencję i wybrać władze stowarzyszenia na kadencję 2023-2024. Uczestnicy jednogłośnie udzielili absolutorium odchodzącemu Zarządowi, a na nową kadencję powołali Zarząd 2023-2024 w składzie:

  • Patrycja Dubaniewicz – Prezes Zarządu RKB
  • Dominika Krzyżanowska-Kidała – członek Zarządu RKB
  • Anna Ochnik – członek Zarządu RKB
  • Piotr Stańczewski – członek Zarządu RKB

Podczas Walnego Zebrania przegłosowano również zmiany w Regulaminie działalności Stowarzyszenia, których celem jest wspierania aktywności członków, uporządkowanie spraw związanych z członkostwem i uproszczenie pracy Zarządu. Zmiany wprowadzają m.in. opłatę wpisową dla nowych członków oraz zobowiązanie członków do aktywnego udziału w spotkaniach i inicjatywach klubowych. Zaktualizowany regulamin jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://radzyminskiklubbiznesu.pl/wp-content/uploads/2023/12/RKB_REGULAMIN_STOWARZYSZENIA_ZWYKLEGO_zmieniony_04gru2023.pdf

Patrycja Dubaniewicz, która została ponownie wybrana na stanowisko Prezesa Zarządu RKB, zapowiedziała kontynuację działalności Stowarzyszenia według praktyk wypracowanych w kadencji 2022-2023 oraz dwie duże inicjatywy: drugą edycję konkursu Victoria Biznesu i organizację Radzymińskiej Giełdy Pracy. Ponadto zebrani na Walnym Zebraniu członkowie klubu dyskutowali o tematyce planowanych spotkań, wśród najważniejszych wymieniono m.in. nowe przepisy dot. KSeF (Krajowy System e-Faktur), psychologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwami, windykację należności czy zmiany w prawie pracy. Więcej w zakładce spotkania (klik)

Omawiano również sytuację na lokalnym rynku pracy, w tym zapotrzebowanie biznesu na współpracę ze szkołami ponadpodstawowymi z terenu powiatu wołomińskiego oraz poprawę funkcjonowania transportu publicznego, co ułatwiłoby dojazdy dla pracowników i uczestników praktyk do firm na terenie gminy Radzymin. P. Jarosław Lesiak, Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego przedstawił możliwości współpracy pomiędzy ZDZ a przedsiębiorstwami w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów ZDZ. P. Janusz Skorupa z firmy Bizon zaznaczył ważność podnoszenia jakości transportu publicznego dla dojazdów pracowniczych i oczekiwania środowiska biznesu wobec samorządu lokalnego w tym zakresie. Kolejnym ważnym dla biznesu tematem są toczące się w gminie Radzymin prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej i zachęcała członków Klubu do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych, prowadzonych przez gminę.

Dominika Krzyżanowska-Kidała

Dodaj komentarz