Radzymiński Klub Biznesu

Piotr Rola

Radca prawny prowadzący indywidualną praktykę prawniczą na terenie kraju.

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowych Studiów Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja „Centrum Promocji Kobiet” i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Agape”).

W zakresie prowadzonej działalności świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych z szeroko rozumianego prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, prawa rodzinnego, spadkowego czy związanego z obrotem nieruchomościami. Wspiera przedsiębiorców w zakresie zakładania działalności gospodarczej, obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz prowadzenia sporów sądowych. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autorem ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck „Nieruchomości”, dziennik „Rzeczpospolita”, tygodnik „Prawo przedsiębiorcy”, miesięcznik „Gazeta Bankowa”, dwutygodnik „Gazeta Samorządu i Administracji” oraz „Dziennik Gazeta Prawna”.