Radzymiński Klub Biznesu

Biznes zaczyna się w Radzyminie

Radzymiński Klub Biznesu to stowarzyszenie lokalnych przedsiębiorców i menedżerów firm, które działają na terenie gminy Radzymin. Celem stowarzyszenia jest integracja lokalnego środowiska biznesowego, budowanie współpracy i networkingu pomiędzy firmami, działania na rzecz edukacji biznesowej, współpracy z samorządem i dobroczynności.

Zapraszamy do członkostwa i działania w Radzymińskim Klubie Biznesu!

Cele Klubu

Stowarzyszenie Radzymiński Klub Biznesu działa na rzecz:

  • integracja środowiska przedsiębiorców, działających na terenie gminy Radzymin;
  • budowanie prestiżu środowiska przedsiębiorców;
  • podejmowanie działań promocyjnych na rzecz przedsiębiorczości i firm, działających na terenie gminy Radzymin;
  • edukacja w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii;
  • rozwój współpracy, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy firmami, działającymi na terenie gminy Radzymin;
  • współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami publicznymi w zakresie tworzenia korzystnych warunków do rozwoju działalności gospodarczej;
  • rozpowszechnianie zasad etyki biznesu i dobrych praktyk biznesowych;
  • wspieranie inicjatyw społecznych.

Korzyści dla Członków

Stowarzyszenie Radzymiński Klub Biznesu działa na rzecz:

  • opis